Cảng Đà Nẵng sử dụng Camera Zeisic

Camera Zeisic www.zeisic.com.vn rất vinh dự được công ty cổ phần logistic Cảng Đà Nẵng www.danalog.com.vn đã sử dụng Camera Zeisic. Vì lý do bảo mật nên không chia sẻ hình ảnh được.
Thân chúc Anh em Zeisic liên tiếp thành công.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:

Ms. Ngọc - 0932 665 116

Kỹ thuật:

Mr. Khoa - 0915 558 124

Dịch vụ

    Copyright © 2015 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Phú Việt